12 November 2017

Зима в Простоквашино

Title: Зима в Простоквашино
Genre: Animation / Family / Fantasy
Year: 1984

Links:
https://www.kinopoisk.ru/film/zima-v-prostokvashino-1984-256566/

Каникулы в Простоквашино

Title: Каникулы в Простоквашино
Genre: Animation / Family / Fantasy
Year: 1980

Links:
https://www.kinopoisk.ru/film/kanikuly-v-prostokvashino-1980-256551/

Трое из Простоквашино

Title: Трое из Простоквашино
Genre: Animation / Family / Fantasy
Year: 1978

Links:
https://www.kinopoisk.ru/film/troe-iz-prostokvashino-1978-42326/

Чебурашка (Cheburashka)

Title: Чебурашка
Genre: Animation / Family / Fantasy
Year: 2013

Links:
https://www.kinopoisk.ru/film/cheburashka-2013-839110/
http://www.imdb.com/title/tt3676322

Заколдованный мальчик

Title: Заколдованный мальчик
Genre: Adventure / Animation / Family / Fantasy
Year: 1955

Links:
https://www.kinopoisk.ru/film/zakoldovannyy-malchik-1955-45214/